Drukke kinderen?

Wat zijn drukke kinderen .... een grote mond, hyperactief, agressief zijn, niet luisteren?  Hoe gaan we met drukke kinderen om en wat doet het met ons. Drukke kinderen kunnen immers een grote stempel op de groep leggen en de groep beïnvloeden. In deze training krijg je praktische tips, hoe om te gaan met drukke kinderen.

Doelgroep: Pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en of BSO.

Doel: om drukke kinderen beter te kunnen begeleiden en te ondersteunen in hun ontwikkeling, op een manier die zij nodig hebben.

Wat komt aan bod:

·         Drukke kinderen, wat is druk?

·         Wat hebben deze kinderen nodig

·         Praktische handvatten om, om te leren gaan met drukke kinderen

·         Communicatietips t.a.v. kinderen

Resultaat:
Na afloop van de training weten de pedagogisch medewerkers op een pedagogisch verantwoorde manier drukke kinderen te begeleiden aansluitend op hun ontwikkelingsniveau en ontwikkeltaken en passend binnen groepsbegeleiding.

Studiebelasting: 3  uur
Maximum aantal deelnemers: 20
Minimum aantal deelnemers: 8
Niveau training: Pedagogisch medewerkers functionerend op MBO-niveau. De training is geschikt voor ervaren en onervaren medewerkers. 

Duur: 1 dagdeel van 3 uur en is uit te bereiden tot 2 dagdelen waarin ook andere gedragsproblematiek aan de orde komt.
Prijs: PW Academie levert de docent en het trainingsmateriaal. De opdrachtgever zorgt voor de zaalruimte, catering en eventueel benodigde apparatuur. De kosten bedragen €675,00 excl BTW en reiskostenvergoeding

Kwalificatie: U ontvangt een certificaat van deelname.

 

Datum in overleg (incompany)