Cursussen

Speel je mee in de TSO?

Voor iedereen die met kinderen werkt is het altijd weer een uitdaging "korte" activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de wensen en de behoeften van de kinderen op dat moment


Beroepshouding en opvoedend handelen

In deze coachingscursus staat de pedagogisch medewerker centraal en zijn/haar handelen richting de kinderen. Doel van de cursus is de beroepshouding en het opvoedend handelen verbeteren


Kinder EHBO

In samenwerking erkende Rode en Oranje Kruis instructeurs verzorgen wij kinder-EHBO workshops en cursussen voor pedagogisch medewerkers en managers.

Vanaf 2018 is Kinder-EHBO verplicht voor alle pedagogisch medewerkers