Begeleiden van jongens in de kinderopvang/BSO

Waar komt druk gedrag bij jongens vandaan en wat zijn de verschillen met het gedrag van de meisjes?

Dat jongens en meisjes gelijk behandeld moeten worden staat als een huis boven water. Maar ze dat ze niet identiek zijn, is niet voor iedereen duidelijk. Biologisch gezien zijn er verschillen tussen jongens en meisjes die een andere gedragspatroon met zich mee brengen. Als je hiervan op de hoogte bent kun je beter inspelen op de ontwikkelingstaken en ontwikkelingsvraagstukken. In  de kinderopvang en op de BSO werken voornamelijk vrouwen en die kijken ook met een vrouwelijke bril naar de jongens.

Doelgroep: Pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en of BSO.

Doel: om jongens beter te kunnen begeleiden en te ondersteunen in hun ontwikkeling, op een manier die zij nodig hebben.

Wat komt aan bod:

·         Verschillen tussen jongens en meisjes

·         Ontwikkeling van gedrag jongens en meisjes

·         Ontwikkelingstaken jongens/ meisjes

·         Handvatten voor het omgaan met jongens

·         Handvatten voor het omgaan met meisjes

Resultaat:
Na afloop van de training weten de pedagogisch medewerkers op een pedagogisch verantwoorde manier kinderen te begeleiden aansluitend op hun ontwikkelingsniveau en ontwikkeltaken

Studiebelasting: 3  uur
Maximum aantal deelnemers: 20
Minimum aantal deelnemers: 8
Niveau training: Pedagogisch medewerkers functionerend op MBO-niveau. De training is geschikt voor ervaren en onervaren medewerkers. 

Duur: 1 dagdeel van 3 uur
Prijs: PW Academie levert de docent en het trainingsmateriaal. De opdrachtgever zorgt voor de zaalruimte, catering en eventueel benodigde apparatuur. De kosten bedragen €675,00 excl BTW en reiskostenvergoeding

Kwalificatie: U ontvangt een certificaat van deelname.

Datum in overleg (incompany)