Workshops

Leven met verlies

Workshop voor alle professionals die werken met groepen kinderen.

 

In jouw groep zitten waarschijnlijk kinderen waarvan de ouders scheiden of al gescheiden zijn. Misschien verliest een kind één van de ouders of een broertje of zusje. Of krijgt een ouder te maken met (tijdelijke) gezondheidsproblemen of verliest een ouder (tijdelijk) zijn of haar werk en heeft dat invloed op het gedrag van het kind in jouw groep. Kortom: hoe ga je om met de kinderen die te maken hebben met verlies.


Drukke kinderen?

Wat zijn drukke kinderen .... een grote mond, hyperactief, agressief zijn, niet luisteren?  Hoe gaan we met drukke kinderen om en wat doet het met ons. Drukke kinderen kunnen immers een grote stempel op de groep leggen en de groep beïnvloeden. In deze training krijg je praktische tips, hoe om te gaan met drukke kinderen.


Begeleiden van jongens in de kinderopvang/BSO

Waar komt druk gedrag bij jongens vandaan en wat zijn de verschillen met het gedrag van de meisjes?

 

Dat jongens en meisjes gelijk behandeld moeten worden staat als een huis boven water. Maar ze dat ze niet identiek zijn, is niet voor iedereen duidelijk. Biologisch gezien zijn er verschillen tussen jongens en meisjes die een andere gedragspatroon met zich mee brengen. Als je hiervan op de hoogte bent kun je beter inspelen op de ontwikkelingstaken en ontwikkelingsvraagstukken. In  de kinderopvang en op het KDV/ de BSO werken voornamelijk vrouwen en die kijken ook met een vrouwelijke bril naar de jongens


Omgaan met 7+

 

Omgaan met 7 + is niet voor iedereen even makkelijk. Kinderen vanaf 7 jaar ontwikkelen zich tot individuele mensen en hebben daarbij soms periodes met druk gedrag, tegen de regels in gaan, niet mee willen doen met activiteiten. In groepsverband kan dit een uitdaging met zich mee brengen


Digikids

Hoe mediawijs ben jij?  Zetten jullie media opvoeding in op de BSO, maar hoe gaan jullie hiermee om op de kinderopvang?
Wil je meer weten over mediaopvoeding in de kinderopvang en mediawijsheid.  Lees dan snel verder.


Seksualiteit begeleid

Seksualiteit begeleiden is voor de meeste pedagogisch medewerkers niet zo makkelijk. Begeleiden van seksualiteit en de seksuele opvoeding begint al als een kind een paar maanden oud is.
Hoe begeleid je als professioneel pedagogisch medewerker de seksuele opvoeding? Wat is de rol van ouders en welke stappen kun je nemen om de seksuele opvoeding te begeleiden.